Seydiler Belediyesi

Dünyada hiç bir milletin kadını milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. M. Kemal ATATÜRK

Yapı Kullanma İzin Belgesi

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

1- İNŞAAT YAPI RUHSATI SÜRESİ İÇERİSİNDE(5 YIL) BİTİRİLMİŞ OLACAKTIR.

2-SGK PRİM ÖDEMELERİ BİTİRİLDİKTEN VE İNŞAATIN NOKSANLIKLARI İKMAL EDİLDİKTEN SONRA,DİLEKÇE VE 2 ADET İNŞAAT YAPI RUHSATI FOTOKOPİSİ İLE MÜRACAAT EDİLECEK.

3-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT FEN ZABITASI TARAFINDAN İNŞAATIN NOKSANLIKLARININ BİTTİĞİ TESPİT EDİLDİKTEN SONRA İLİŞİK KESMEK ÜZERE SGK’YA BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAZI YAZILACAK.

4-SGK’DAN İLİŞİK KESME BELGESİ NOKSANSIZ OLARAK GELDİKTEN SONRA,VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TAPU HARCI İÇİN YAZI YAZILACAK.

5-BELEDİYEMİZ EMLAK SERVİSİNE EMLAK BEYANI VERİLDİKTEN SONRA VERGİ DAİRESİ İLİŞİĞİ KESİLECEKTİR.

6-VERGİ DAİRESİNDEN  İLİŞİK KESİLDİKTEN SONRA,CİNS TASHİHİ YAPILMAK ÜZERE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE BELEDİYEMİZDEN YAZILAN YAZI VE EKLERİ İLE GİDİLECEKTİR.

7-CİNS TASHİHİ DOSYASI İLE BİRLİKTE,YENİ ÇIKAN TAPU SENEDİ FOTOKOPİSİ VE DASK POLİÇELERİNİN FOTOKOPİLERİ İLE BELEDİYEMİZE İNTİKAL ETTİRİLDİKTEN SONRA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ TANZİM EDİLECEK,GEREKLİ HARÇLARI YATIRILDIKTAN SONRA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMIŞ OLACAKTIR.

Bize Ulaşın

0366 668 4013