Seydiler Belediyesi

Dünyada hiç bir milletin kadını milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. M. Kemal ATATÜRK

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

SEYDİLER BELEDİYESİ VE İLÇEMİZE AİT DUYURULAR İÇİN

Belediye Başkanı Mehmet ERDOĞAN Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı;

     Değerli hemşerilerim;

cc8a9c98 6874 4d72 a984 96516f795d13

Devamını Oku

İHALE İLANI DUYURUSU

İLAN


SEYDİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Belediye Meclisimizin 03.07.2020 tarih ve 21 sayılı kararı ile Encümene yetki verilmiş olup Encümenimizin 08.07.2020 tarih ve 27 sayılı kararı ile Belediyemiz Envanterlerinde kayıtlı ve ekonomik ömrünü doldurmuş Kepçe ve Greyderin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 Maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü İhale Yoluyla ihaleye çıkartılmasına ait satış işidir.
 2. İhale 29.07.2020 Çarşamba  günü, saat 14:00 da Belediyemiz Başkanlık Makamında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 3. Söz konusu taşınmazın

 

Sıra No

Markası

Plak No

Modeli

Muhammen
Bedeli

 

 

%3 teminat

1

Sanpiyon Marka Greyder

---

--

40.000,00 TL

         1.200,00 – TL

2

Maclen Kepçe 

---

----

25.000,00 TL

750,00 – TL

 1. İstekliler ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminat miktarını belediyemiz tahsilat servisine veya belediyemizin Seydiler Ziraat Bankasındaki hesabına yatıracaklar veya teminat mektubu şeklinde idareye süresi içerisinde teslim edeceklerdir.                                                                                     
 2. İhaleye Katılabilmek için;
 3. İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE:
 4. İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,
 5. Türkiye’de Kanuni İkametgâhı olması (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Yerleşim Yeri Belgesi),
 6. İrtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
 7. Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü,
 8. İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 9. Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
 10. Geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu (ihaleden bir saat öncesine kadar alınmış olan)
 11. Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Seydiler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış)  belge,
 12. Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre
 13. (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 

 1. İSTEKLİ TÜZEL KİŞİLİK İSE:
 2. Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,
 3. İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,
 4. Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü
 5. İrtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
 6. Geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu (ihaleden bir saat öncesine kadar alınmış olan)
 7. İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 8. Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
 9. Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Seydiler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,
 1. İhale dokümanı belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dâhilinde görülebilir. İhale dosya bedeli 25,00 TL’dir
 2. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İlgililere duyurulur.

                                                                                                                                                        Mehmet ERDOĞAN

                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

tbmm basbakanlik icisleri bakanligi
resmi gazete e mevzuat sistemi e devlet
foto galeri

Atatürk Köşesi

Bize Ulaşın

0366 668 4013